INBOUND SALES

Det er ingen automatikk i at leads blir til salg. De fleste har et uforløst potensiale i å jobbe bedre med sine salgsmuligheter.

EN GOD KUNDEOPPFØLGING I DAG KREVER MYE MER AV SELGERNE, ETTERSOM KUNDEREISEN HAR ENDRET SEG OG BLITT DIGITAL.

Vi hjelper deg med å samkjøre marked og salg, slik at du oppnår en bedre utnyttelse av de leadene som marked har generert.

Vårt fokus er på prosessene, innholdet og teknologien som gjør det mulig for marked å være mer effektiv i sin markedsføring og salg mer effektiv, gjennom at de kan følge opp raskere og prioritere bedre.

VÅRE TJENESTER ER SPESIELT FOR DEG SOM

Har en markeds- og salgsfunksjon som ikke er godt koordinert

Mangler kompetanse eller kapasitet til å operasjonalisere din Inbound-strategi gjennom marked og salg

Sliter med å følge opp og utnytte de leadene som genereres av markedsføring

TYPISKE LEVERANSER
  • Revisjon av salgsprosessen for å avdekke områder som kan forbedres

  • Opplæring og onboarding av salg til Inbound-metodikken

  • Etablering av felles begrepsapparat og forståelse av målgruppe og kundereise

  • Definere hvor i salgsprosessen overleveringen mellom marked og salg faktisk finner sted

  • Etablere en SLA som grunnlag for samarbeidet

SalesProcess audit - la nard revidere din salgsprosess

Vil du vite mer? Ta kontakt!