3 min read

Tallenes tale: Gasellene og Oslos gode tiår

Tallenes tale: Gasellene og Oslos gode tiår

Er hovedstaden et sted hvor de unge foretrekker trygge offentlige stillinger i stedet for å skape vekstbedrifter? Vi har søkt svar og sett litt på antall byråkrater, bedriftsetablering og utviklingen i privat sysselsetting.

Denne uka avsluttet Dagens Næringsliv årets gasellekonferanser. Vekstbedrifter har opptatt meg i mange år, ikke minst fordi min tidligere arbeidsgiver PwC i mange år var en av sponsorene. Vi jobber også med kunder som er eller har vært gasellebedrifter, for eksempel House of Control. 

LES OGSÅ: Slik har House of Control nådd 100 millioner kroner i omsetning

oslo-gaselleHva betyr egentlig gasellebedriftene for sysselsetting og økonomisk vekst? Det finnes mange svar, og en antagelse er at tre av fire nye arbeidsplasser kommer i bedriftene som vokser raskest. Kanskje er andelen ikke fullt så stor, men for Norges del er den neppe lavere enn halvparten. 

I stedet for å besvare spørsmålet nøyaktig, har jeg avlagt et besøk til Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå (SSB). Der har jeg sett på hvordan sysselsettingen har utviklet seg de siste ti årene i de fire største regionene i Norge. For enkelhets skyld har jeg slått Oslo og Akershus sammen, samt sagt at Rogaland, Hordaland og Trøndelag er gode målestokker for byområdene Stavanger, Bergen og Trondheim. 

Oslo, byåkratenes by?

I 2018 var det mer enn 145.000 offentlige ansatte som hadde sitt arbeidssted i Oslo (offentlig administrasjon, forsvar, undervisning og helse- og sosialtjenester). Legger vi til offentlige arbeidsplasser innenfor Akershus fylke, passerer vi 235.000. De ti siste årene er det blitt 40.000 flere, og mer enn halvparten av dem har kommet innenfor Oslos grenser (SSB tabell 07984). 

Office workers talking about guidelines to project

Tallenes tale tyder på at verken byråkrater eller kaffe latte gjør hovedstaden til sinker i næringslivet. 

Mange? Det ville tatt anslagsvis 16 utgaver av Empire State Building å huse alle sammen. Like over 30 prosent av arbeidsplassene i Oslo er offentlige. Men, det er faktisk relativt flere i Hordaland (36,5%) og Trøndelag (38%). Rogaland ligger på nivå med Oslo, men lavere enn Akershus (33%). 

Oslo har dessuten en relativt smal kommunal administrasjon; Stavanger, Bergen og Trondheim ville alle hatt rundt 2.000 (10-20%) færre kommuneansatte dersom de hadde samme forhold mellom ansatte og innbyggere som hovedstaden. 

Uansett, man skulle kanskje tro at det forlokkende store antallet offentlige arbeidsplasser ville legge en demper på gründerviljen i hovedstaden, fordi folk vil søke seg til trygge stillinger i stedet for de mer utsatte. Dette stemmer imidlertid dårlig med virkeligheten, ikke minst dersom det relative antallet gasellebedrifter er et mål på ny verdiskaping. 

Tigerstaden er gasellenes by

I fjor var det 9,5 gasellebedrifter per 10.000 innbyggere i Oslo, som er mellom to og tre ganger så høyt som det var i Rogaland og Hordaland. Oslo har holdt seg i toppen i mange år. Ja, det er mange i Akershus som starter bedrift i hovedstaden, men når vi slår de to fylkene sammen, faller ikke tallet lengre enn til 8 per 10.000. 

New call-to-action

Gründerviljen vises også igjen i antallet nyregistreringer: De siste ti årene er det etablert 10-20 prosent flere aksjeselskaper i Oslo og Akershus enn i Rogaland, Hordaland og Trøndelag, målt i andel av privat sysselsetting. 

Slikt blir det arbeidsplasser av: Mellom 2008 og 2018 steg privat sysselsetting i Oslo og Akershus med 9-10 prosent. Det er en oppgang på 45.000 arbeidsplasser, hvorav to tredeler er i selve hovedstaden. Landet som helhet hadde en vekst på 17.000 private arbeidsplasser – altså en tilbakegang når vi holder Oslo og Akershus utenom. 

Rogaland har i samme tidsrom hatt en oppgang i privat sysselsetting på under 3 prosent, Hordaland under 1 prosent, mens Trøndelag tegner seg for et fall på nesten 0,5 prosent. Til sammen har de tre fylkene en netto vekst på under 5.000 private arbeidsplasser. 

LES OGSÅ: Slik kan du øke verdien av pressedekningen din

Alle de fem nevnte fylkene har hatt en solid befolkningsvekst de siste ti årene. Oslo er høyest med 20 prosent vekst (Akershus 18 prosent), men med en vekst på 11-15 prosent bidrar også Rogaland, Hordaland og Trøndelag til sentraliseringen. 

Ja, både Rogaland og Hordaland har blitt truffet av nedgangen i oljebransjen. De har begge hatt en betydelig nedgang i privat sysselsetting de siste fem årene, med et tap på nesten 13.000 arbeidsplasser. Men, dette tar ikke bort æren fra næringslivet i hovedstaden. (Enkelte vil sågar hevde at mye av veksten i private arbeidsplasser på Vestlandet gjenspeilte et altfor høyt kostnadsnivå i oljebransjen.)

LES OGSÅ: Fem tips for å lykkes som tankeleder på LinkedIn

Akkurat nå ser det ikke ut til at forspranget i privat sysselsetting er i ferd med å hentes inn: Antall utlyste heltidsstillinger i privat sektor på Finn.no er relativt sett 20 prosent høyere i Oslo og Akershus enn i Rogaland og Hordaland – og nesten dobbelt så høyt som i Trøndelag. Her spriker imidlertid tallene noe, og tall for tilgang på nye stillinger hos NAV ser jevnere ut. 

Det er heller ikke slik at veksten i Oslo og Akershus kommer innenfor hovedkontorene til selskaper med aktivitet i hele landet. Her mangler jeg tall, men jeg vil tro Storebrand kan være et illustrerende eksempel: Mellom 2008 og 2018 kuttet konsernet antall årsverk med over 30 prosent, fra 2434 til 1667. DNB hadde i samme periode en svak nedgang på 300 årsverk til 7.826 i Norge. 

Mens store selskaper forbedrer lønnsomheten ikke minst takket være kostnadskutt, satser gasellene på vekst. Tall presentert av Dagens Næringsliv tyder på at gasellebedriftene står for mellom halvparten og tre fjerdedeler av veksten i privat sysselsetting. I så fall er det gasellene som leder an i å gjøre Oslo og Akershus til den store generatoren av private arbeidsplasser i Norge de siste ti årene. 

Tallenes tale

Sannsynligvis er vekstpausen i vest bare en pause. Jeg tror at sysselsettingen igjen «tar fyr» langs kysten, slik nøysomme, ambisiøse og innovative folk i vest har lang tradisjon for. Den troen har jeg tenkt å få verifisert med å følge med videre på fakta fra SSB.

--- 

Har du noen poenger som trenger støtte fra faktiske tall? I Nard er vi flere som liker å mate vår egen nysgjerrighet med fakta. Her er en sak til flere gode kilder til tall: 

En grunnmur av statistikk: 13 skattkister for faktabasert innhold

Abonnér på bloggen vår

Se også vår tjenesteside her: Kommunikasjonsbyrå

Derfor trenger alle en god brief

Derfor trenger alle en god brief

Har du noen gang leid inn en skribent og vært misfornøyd med resultatet? Kanskje var det ikke hennes eller hans feil. Her er noen ting du må passe på...

Les mer
Gratulerer, du kom i avisen! Her er seks ting du bør gjøre umiddelbart

Gratulerer, du kom i avisen! Her er seks ting du bør gjøre umiddelbart

Det er supert å komme i avisen, i hvert fall når det er hyggelig og planlagt. Men når du først er på trykk, kan noen svært enkle grep skape mye...

Les mer
Slik får du flere ideer til innhold på bloggen

Slik får du flere ideer til innhold på bloggen

Idé-tørke er like vanlig som det er farlig for bloggen deres. Nøkkelen til en levende blogg er å besvare alle spørsmålene som kunden lurer på når de...

Les mer